Doménová pojistka
„Doménová pojistka“ je placená služba, která zákazníkům portálu domena.cz zaručuje, že řádně zaregistrovanou doménu neztratí v případě, že nebude moci registraci domény prodloužit včas. Doménovou pojistku lze aktivovat k doménám CZ, EU, COM, BIZ, ORG, INFO a NET.
Pro aktivaci Doménové pojistky si zaregistrujte novou doménu nebo se přihlašte ke svému účtu.
Pravidla pro poskytování služby proti ztrátě doménového jména, tzv. „Doménové pojistky“:
 • Společnost IGNUM se zákazníkovi zavazuje, že učiní veškeré kroky k tomu, aby jej včas upozornila na blížící se expiraci pojištěné domény, a to těmito prostředky:
  • notifikace emailem 60 dní před expirací domény,
  • notifikace emailem 40 dní před expirací domény,
  • zaslání výzvy k platbě domény 30 dní před expirací domény,
  • odeslání SMS zprávy 20 dní před expirací domény,
  • odeslání doporučeného dopisu 20 dní před expirací domény,
  • upomínka emailem 15 dní před expirací domény,
  • odeslání SMS zprávy o prodloužení domény a vystavení daňového dokladu
   10 dní před expirací domény.

 • Cena Doménové pojistky činí 200,-- Kč (bez DPH) za jednu zaregistrovanou doménu.

 • Poplatek za Doménovou pojistku je jednorázový, Doménová pojistka zaniká dnem prvního prodloužení příslušné domény, zablokováním či zneplatněním domény ze strany správce registru či převodem pojištěné domény k jinému registrátorovi. Zákazníkovi dnem zániku Doménové pojistky nevzniká žádný nárok na její náhradu.

 • Doménovou pojistku nelze převádět na jinou doménu, je vždy spojena s doménou, ke které byla zřízena.

 • Doménovou pojistku je možné objednat jak k nově registrovaným doménám, tak k doménám registrovaným před začátkem akce s expirací za více než 40 dní od objednání Doménové pojistky.

 • V případě, že zákazník i přes veškeré výzvy a urgence pojištěnou doménu neprodlouží, je společnost IGNUM povinna toto prodloužení registrace sama zajistit.

 • V případě, že IGNUM prodloužení registrace pojištěné domény nezajistí a pojištěná doména bude uvolněna z centrálního registru a registrována třetí stranou, zavazuje se zaplatit majiteli pojištěné domény škodu ve výši 100.000 Kč jako odškodné za vzniklou ztrátu.

 • V případě, že zákazník nebude schopen pojištěnou doménu prodloužit včas, zavazuje se zaplatit společnosti IGNUM poplatek za prodloužení domény dle ceníku platného v době prodloužení a to na základě faktury se splatností 14 dnů ode dne jejího vystavení.
0.01579s